Arvot

Isoäidin Kasvit Oy:n kaikkea toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:

• Puutarhaharrastus on asiakkaille rakas ja perinteinen harrastus - Isoäiti
  kunnioittaa puutarhan hoidon perinteitä ja eettisiä arvoja
• Korkea laatu on avaintekijä - Isoäiti sitoutuu tuotteiden ja palvelun korkeaan
  laatuun kaikessa toiminnassaan
• Puutarhaharrastus on jatkuvaa etsimistä, kokeilemista ja oppimista - Isoäiti
  tuo markkinoille sekä perinteisten kasvien siemeniä että uutuuksia ja
  arvostaa kaikkea asiakaspalautetta
• Isoäiti on asiakkaiden palveluksessa - Isoäiti haluaa edesauttaa asiakkaiden
  harrastusta parhaalla mahdollisella asiakaspalvelulla
• Puutarhaharrastus on hyödyllinen ajanviete - Isoäiti pyrkii edistämään
  suomalaisten puutarhaharrastusta